Logo

 

 Adresy:

Sídlo firmy:

TACHO, s.r.o.

Štúrova 97

952 01 Vráble

Tel.: 0905 350 213

Fax: 037/ 783 29 15

e-mail: zavodyova@tacho-tn.sk

Dielňa Vráble Tel.: 0905 354 439

Dielňa Vráble e-mail: tacho@tacho-tn.sk

 

(zapísaná v obch.registri Okr.súdu Nitra,oddiel Sro.,Vl.č. 17623/N)

Dielňa Komárno:

Bratislavská cesta 1804,945 01 Komárno

Tel.: 0905 354 439 , 0918 438 274

e-mail: tacho@tacho-tn.sk

 

Dielňa Trenčín:

Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
Areál SAD
Tel.: 0915 996 845
Fax: 032/ 649 13 89
e-mail: tachotn@tacho-tn.sk

Dielňa Dunajská Streda:

Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda
Areál SAD
Tel.: 0905 354 439, 0908 780 344
Fax: 037/ 783 29 15
e-mail: tacho@tacho-tn.sk

Dielňa Galanta:

Matúškovská 606, 924 00 Galanta
Areál SAD
Tel.: 0905 354 439, 0908 780 344
Fax: 037/ 783 29 15
e-mail: tacho@tacho-tn.sk

Dielňa Zvolen:

Balkán č.53, 960 95 Zvolen
Areál SAD
Tel.: 0905 354 439, 0915 841 288
Fax: 037/ 783 29 15
e-mail: tacho@tacho-tn.sk

Dielňa Ladomerská Vieska:

Priemyselná 257, 965 13 Ladomerská Vieska
Areál SAD
Tel.: 0905 354 439, 0915 841 288
Fax: 037/ 783 29 15
e-mail: tacho@tacho-tn.sk

Dielňa Levice:

Kapitána Nálepku č.1, 934 30 Levice
Areál SAD
Tel.: 0918 438 274, 0908 780 383
Fax: 037/ 783 29 15
e-mail: tacho@tacho-tn.sk

Dielňa Nové Zámky:

Považská ul. č.2 , 940 14 Nové Zámky
Areál SAD
Tel.: 0918 438 274, 0911 432 276
Fax: 037/ 783 29 15
e-mail: tachonz@tacho-tn.sk

Dielňa Prievidza:

Ciglianska cesta č.1 , 971 36 Prievidza
Areál SAD
Tel.: 0918 438 274, 0908 780 383
Fax: 037/ 783 29 15
e-mail: tacho@tacho-tn.sk

Dielňa Michalovce:

Lastomírska č.1 , 071 80 Michalovce
Areál SAD
Tel.:0905 488 264,
e-mail: rastislav.ilko@tacho-tn.sk

Dielňa Bratislava:

Panónska cesta 47 , 851 04 Bratislava
v areáli spoločnosti SLOVDEKRA ,s.r.o.
Tel.:0905 354 439 , 0908 780 383
e-mail: tachoba@tacho-tn.sk

©2017 TACHO, s.r.o.