Logo

Podmienky nákupu-obchodné podmienky TACHO,s.r.o.

Predávajúci

TACHO,s.r.o. ; IČO :35976021 ; IČ DPH :SK2022119979 ; so sídlom Štúrova 1046/97; 95201 Vráble zapísaná v obchodnom registri Okr.súd Nitra , odd.sro vl.č. 17623/N .

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,

Staničná 9, P. O. Box 49/A, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č. : 037/7720 001, 037/7720 034, fax. č.: 037/ 7720 024

Kupujúci

Kupujúcim je podnikateľ alebo spotrebiteľ

Spotrebiteľ odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje , nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na svojich nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka , zákona č.250/2007 Zb.o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi vrátane noviel, v platnom znení.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim ktorý je podnikateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami yákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Vrátenie tovaru.

Vrátenie tovaru. Zaručujeme Vám právo na vrátenie objednaného tovaru bez udania dôvodu, a to do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky za podmienky, že ste ho nepoužívali. Tovar, ktorý nesplní Vaše očakávania, pošlite na vlastné náklady cez Slovenskú Poštu (prápadne kuriérnou službou) ako poistenú zásielku (nie na dobierku) spolu s dopisom o vrátenie tovaru. Tovar zabaľte do originálneh oobalu. Tovar vráťte na adresu: Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble. Tovar ponúkaný ako sada (balíček) je potrebné vrátiť vcelku opäť ako sadu (balíček). Suma za vrátený tovar Vám bude poukázaná peňažnou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v dopise o vrátení tovaru". Iba výmenu za iný tovar nevykonávame. Nový tovar je nutné objednať ako novú objednávku s novým poštovným.

Objednať si môžete:

• telefonicky: 037 783 29 15 , 0905 350 213

• internet: http://www.tacho-tn.sk/?page=ponuka&ponuka=predajsoft

• faxom: 037 783 29 15

• e-mailom na adrese :zavodyova@tacho-tn.sk

• alebo písomne na adrese : TACHO,s.r.o ; Štúrova 1046/97 ; 952 01 Vráble

Dodanie tovaru

7 až 10 pracovných dní od prijatia objednávky.

Tovar je dodávaný poštou na dobierku. Manipulačný poplatok je 6, 85 €

Po obdržaní objednávky Váb bude e-mailom , prípadne telefonicky kontakovať poverená osoba ohľadom oznámenia termínu dodávky a o odoslaní zásielky.

E-shop ceny E-shop ceny sú vždy aktuálne a platné , uvedené v eurách.

Nákup bez rizika

Nákup bez rizika. Garantujeme Vám právo na vrátenie objednaného, nepoužitého tovaru do 7 dní po obdržaní zásielky. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste s tovarom spokojní, môžete ho na vlastné náklady poslať do TACHO ,s.r.o. ako poštovú zásielku na vlastné náklady s dopisom o vrátení tovaru. Tovar uvedený v e-shope ako súprava (balíček)prosíme poslať kompletne, pokiaľ sa telefonicky (písomne, e-mailom )s nami nedohodnete inak.

Prosíme o dodržanie lehoty na vrátenie tovaru

Peniaze za vrátený tovar Vám pošleme poštovou poukážkou, alebo na Váš bankový účet. Novoobjednaný tovar pošleme na dobierku.

Ochrana osobných údajov.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informujeme, že osobné údaje našich klientov sa nachádzajú v IS spoločnosti TACHO,s.r.o.;Štúrova 1046/97;952 01 Vráble za účelom uskutočnenia plnenia predmetu objednávky a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod.,s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania) . Osobné údaje sú zhromažďované výlučne pre potreby TACHO,s.r.o.;Štúrova 1046/97;952 01 Vráble a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy. Každý z Vás má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich, žiadať, aby neboli ďalej spracovávané, o čom nás môžete informovať v sídle našej firmy TACHO,s.r.o.;Štúrova 1046/97;952 01 Vráble. S Vašimi osobnými údajmi však firma nakladá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.



Ing Viera Závodyová
(konateľ spoločnosti)
TACHO,s.r.o.;
Štúrova 1046/97;
952 01 Vráble

©2017 TACHO, s.r.o.