Logo
TACHO, s.r.o. je spoločnosť so sídlom vo Vrábľoch a jedenástimi pracoviskami - Trenčín, Vráble, Komárno, Dunajská Streda, Galanta, Zvolen, Ladomerská Vieska, Levice, Nové Zámky, Prievidza, Michalovce. Hlavným zameraním činnosti firmy je overovanie tachografov, ich servis a opravy, vybavovanie tachografových kariet a predaj softvérových riešení pre digitálne tachografy

Trenčianske pracovisko

je autorizovanou aj registrovanou dielňou, ktorá tachografy overuje, montuje, opravuje a vymieňa. Je zberným miestom pre vybavovanie tachografových kariet

Vrábeľské pracovisko

je autorizovanou dielňou, ktorá tachografy overuje a vymieňa. Je zberným miestom pre vybavovanie tachografových kariet.

Komárňanské pracovisko

je autorizovanou dielňou, ktorá tachografy overuje a vymieňa.

Novootvorené pracoviská:
Pracovisko v Dunajskej Strede je autorizovanou dielňou so sídlom na Bratislavskej ceste
Pracovisko v Galante je autorizovanou dielňou so sídlom na Matúšovskej ulici
Pracovisko vo Zvolene je autorizovanou dielňou so sídlom na Balkánskej ulici
Pracovisko v Ladomerskej Vieske je autorizovanou dielňou so sídlom na Priemyslenej ulici
Pracovisko v Leviciach je autorizovanou dielňou so sídlom na ulici Kapitána Nálepku
Pracovisko v Nových Zámkoch je autorizovanou dielňou so sídlom na Považskej ulici
Pracovisko v Prievidzi je autorizovanou dielňou so sídlom na Ciglianskej ceste
Pracovisko v Michalovciach je autorizovanou dielňou so sídlom na Lastomírskej ulici
©2017 TACHO, s.r.o.