Logo
TACHO s.r.o. - o tachografoch

Digitálne tachografy pri svojej činnosti využívajú čipové karty na záznam a sťahovanie rôznych údajov o vozidle i vodičovi.
Príslušným orgánom na vydanie karty je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Žiadosti na vydanie karty je možné podať len na určených pracoviskách. Používajú sa štyri druhy kariet, ktoré sú kompatibilné so všetkými typmi digitálnych tachografov:

 1. karta vodiča (biela) - používa ju vodič počas prevádzky vozidla na zanamenávanie údajov
  Karta vodièaKarta vodièa
  - zaznamenáva všetky aktivity vodiča (dátum, čas, jazda, odpočinok, dráha, rýchlosť...)
  - má kapacitu 28 pracovných dní
  - vlastníkom karty môže by» len vodič
  - doba platnosti je 5 rokov

 2. karta podniková (žltá) - na stiahnutie údajov majiteľom alebo prevádzkovateľom vozidla
  Podniková kartaPodniková karta
  - obsahuje elektronický klúč prevádzkovateľa na ochranu jeho údajov
  - dovoľuje stiahnutie údajov z pamäte tachografu na úrovni podniku
  - podnik môže byť držiteµom viacerých podnikových kariet
  - doba platnosti podnikovej karty je 5 rokov

 3. karta kontrolóra (modrá) - používaná napr. políciou, inšpektorátom práce pri cestnej kontrole
  Karta kontrolórakarta kontrolóra
  - slúži na čítanie údajov tachografu a karty vodiča
  - zapisuje záznam kontroly v tachografe (dátum, čas, číslo karty, krajinu...)
  - vlastníkom môže byť len kontrolný orgán (IP, DP...)
  - doba platnosti nie je definovaná

 4. karta dielenská (červená) - používaná autorizovanou dielňou pri servise a overovaní tachografov
  Dielenská karta Dielenská karta
  - zapisuje záznam dielne v tachografe (dátum, čas, číslo karty, názov dielne...)
  - vlastníkom môže byť len autorizovaná dielňa
  - karta sa vydáva na dielňu a montéra
  - je jedinou kartou chránenou PIN kódom
  - doba platnosti je 1 rok

 

Každý digitálny tachograf má dva sloty na použitie dvoch kariet súčasne. Najpoužívanejšie sú tieto kombinácie:

 • dve karty vodiča pri dvojvodičovej osádke vozidla
 • karta vodiča a karta kontrolóra pri cestnej kontrole, kedy môže kontrola použiť svoju kartu na prezeranie a stiahnutie údajov o prevádzke vozidla a o vodičovi
 • karta vodiča a podniková karta, keď majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla sťahuje informácie o vozidle a vodičovi

Legislatíva stanovuje povinnosť stahovania údajov z karty vodiča každých 28 kalendárnych dní (t.j. 21 pracovných dní) od posledného prenosu. Pri sťahovaní sa údaje na karte nevymažú, len skopírujú. Kapacita karty je 28 dní - potom sa najstaršie údaje prepisujú novými.

Z prevádzkového hµadiska  je okrem čipovej karty vodiča pri digitálnom tachografe potrebná aj podniková karta. Podniková karta slúži pre zabezpečenie ochrany podnikových údajov a pre povolenie sťahovania údajov z digitálneho tachografu. Podnik môže byť držiteľom aj viacerých podnikových kariet.

Informácie o postupe pre získanie karty nájdete medzi našimi službami v sekcii "Na¹a ponuka > Zberné miesto".

©2017 TACHO, s.r.o.