Logo
TACHO s.r.o. - o tachografoch

Dnešná moderná doba priniesla digitalizáciu i do oblasti tachografov. A tak nové digitálne tachografy vo vozidlách postupne nahrádzajú doterajšie analógové modely. Je to nová generácia kontrolných prístrojov, ktoré boli prvýkrát definované Nariadením Rady č. 2135/98/ES 24. septembra 1998. Technická špecifikácia digitálnych tachografov bola definovaná Nariadením Komisie (ES) č. 1360/2002 v roku 2002 a to v prílohe 1B, ktorou sa zmenilo a doplnilo Nariadenie Rady č. 3821/85/EHS. Digitálny tachograf od r.2006 vo všetkých novoregistrovaných vozidlách nahrádza analógové tachografy so záznamom na tachografové krúžky.

Všetky novoregistrované motorové vozidlá zakúpené po 1.5.2006,
ktoré boli dovtedy vybavované analógovým tachografom,
musia byť po novom vybavené digitálnym tachografom!

Legislatíva stanovuje povinnosť sťahovania údajov z digitálneho tachografu v intervaloch
tri mesiace od posledného prenosu
a údajov z karty vodiča
21 pracovných (28 kalendárnych) dní od posledného prenosu.

 

Európska legislatíva:

 

Národná legislatíva:

Povinnosť vybavenia digitálnym tachografom majú nasledovné vozidlá:

Nové vozidlá:

  • Nákladné vozidlá nad 3,5 t (kategória N2, N3 a N1 vrátane prívesného vozíka)
  • Autobusy nad 9 miest na sedenie vrátane miesta vodiča (kategória M2 a M3

Dodatočná povinná výbava-zámena:

  • Len v prípade poškodenia celého systému analógového tachografu (tachograf-snímaè), pokiaľ je to technicky možné a ekonomicky únosné (Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t, kategória N3 a prvýkrát registrované vozidlá po 1.1.1996)

Dodatočná nepovinná výbava:

  • Nákladné vozidlá s celkovou nosnosťou nad 12 t
  • Autobusy s celkovou nosnos»ou nad 5 t a s počtom miest na sedenie viac ako 9 vrátane miesta vodiča
  • Prvýkrát registrované vozidlá po 1.1.1996


Informácie o overení v našej firme nájdete v sekcii "Naša ponuka > Overenie".

 

©2017 TACHO, s.r.o.