Logo
TACHO s.r.o. - naša ponuka služieb

Firma TACHO ponúka nasledovné služby v oblasti tachografov:

 • prvotná aktivácia tachografov (uvedenie digitálnych tachografov z výroby do prevádzky) vrátane ich prvotného overenia
 • následné overenie tachografov (po 2 rokoch, pri zámene snímaèa, atï.)
 • montáž, servis a opravy tachografov
 • zámena poškodeného tachografu za nový
 • zámena poškodeného snímača tachografu za nový
 • sťahovanie údajov pri zámene poškodeného digitálneho tachografu za nový
 • predaj spotrebného materiálu, náhradných dielov a príslušenstva
 • predaj softvéru a hardvéru na sťahovanie, spracovanie a archiváciu dát z tachografov a čipových kariet
 • sťahovanie a archivácia dát
 • vybavovanie žiadostí o tachografové karty
 • školenia vodičov a manažérov
 • predaj virtuálnych školiacich CD nosičov pre vodičov a vedúcich dopráv

 

©2017 TACHO, s.r.o.