Logo
TACHO s.r.o. - naša ponuka služieb

Súčasti tachografu

Opravy tachografov prevádza naše stredisko v Trenčíne.

Opravujeme nasledovné typy tachografov:

  • Siemens/Kienzle - typy 1311, 1314, 1318
  • Stoneridge/Veeder Root - typy 8300, 8400

Ako ste si možno všimli, jedná sa len o analógové tachografy.
Podľa platnej legislatívy (príloha 1B nariadenia Rady č.3821/85/EHS) sa totiž digitálne tachografy v prípade ich poškodenia neopravujú, ale iba vymieňajú.

Servisné zásahy v Trenčíne i vo Vrábľoch:

  • výmena tachografu za nový, aktivácia a prvotné overenie
  • výmena snímača tachografu, napájacích káblov, aktivácia a následné overenie
  • preblombovanie, následné overenie
©2017 TACHO, s.r.o.