Logo
TACHO s.r.o. - naša ponuka služieb

V košíku máte nasledovné zariadenia:

Alternatívne balíčky

 


CarTrackerDigitalCompanyEdition
Pre akúkoľvek dopravnú firmu. Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie bez zariadenia na sťahovanie dát z tachografu bez obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Kategorizácia vodičov a vozidiel do stredísk, tlač priestupkov za akékoľvek obdobie, duplikácia ukladania DDD súborov, identifikácia a tlač nočnej práce, potvrdenie o činnosti, podrobné údaje z dát vozidla tachografu, udalosti a poruchy zaznamenané tachografom, prekročenie rýchlosti, prehľad aktivít OUT OF SCOPE.

Cena s DPH: 382.8 €
Cena bez DPH: 319.00 €
poč. kusov:
CarTrackerDigitalCompanyEdition a DigiVU
Pre akúkoľvek dopravnú firmu. Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie + datový kľúč digi VU určený na sťahovanie dát z tachografu bez obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Kategorizácia vodičov a vozidiel do stredísk, tlač priestupkov za akékoľvek obdobie, duplikácia ukladania DDD súborov, identifikácia a tlač nočnej práce, potvrdenie o činnosti, podrobné údaje z dát vozidla tachografu, udalosti a poruchy zaznamenané tachografom, prekročenie rýchlosti, prehľad aktivít OUT OF SCOPE

Cena s DPH: 607.2 €
Cena bez DPH: 506.00 €
poč. kusov:
 
CarTrackerDigitalCompanyEdition a DigiVU+
Pre akúkoľvek dopravnú firmu Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie + datový kľúč digi VU+ ktorý umožňuje sťahovanie dát z tachografu ako aj sťahovanie dát z karty vodiča mimo kancelárie bez obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Kategorizácia vodičov a vozidiel do stredísk, tlač priestupkov za akékoľvek obdobie, duplikácia ukladania DDD súborov, identifikácia a tlač nočnej práce, potvrdenie o činnosti, podrobné údaje z dát vozidla tachografu, udalosti a poruchy zaznamenané tachografom, prekročenie rýchlosti, prehľad aktivít OUT OF SCOPE

Cena s DPH: 646.8 €
Cena bez DPH: 539.00 €
poč. kusov:
CarTrackerDigitalCompanyEdition a D_Box2
Pre akúkoľvek dopravnú firmu. Bez obmedzenia počtu vodičov a vozidiel, kategorizácia vodičov a vozidiel do stredísk, tlač priestupkov za akékoľvek obdobie, duplikácia ukladania DDD súborov, identifikácia a tlač nočnej práce, potvrdenie o činnosti, podrobné údaje z dát vozidla tachografu, udalosti a poruchy zaznamenané tachografom, prekročenie rýchlosti, prehľad aktivít OUT OF SCOPE

Cena s DPH: 616.8 €
Cena bez DPH: 514.00 €
poč. kusov:
 
 
CarTrackerDigitalExtendEdition
Pre malé firmy, kde je častá migrácia vodičov .Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie bez zariadenia na sťahovanie dát z tachografu bez obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Tlač priestupkov za akékoľvek obdobie, identifikácia a tlač nočnej práce, potvrdenie o činnosti, podrobné údaje z dát vozidla tachografu, prehľad denných aktivít, udalosti a poruchy zaznamenané tachografom.

Cena s DPH: 228
Cena bez DPH: 190.00
poc. kusov:
CarTrackerDigitalExtendEdition a DigiVU
Pre malé firmy, kde je častá migrácia vodičov.Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie + datový kľúč digi VU určený na sťahovanie dát z tachografu bez obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Tlač priestupkov za akékoľvek obdobie, identifikácia a tlač nočnej práce, potvrdenie o činnosti, podrobné údaje z dát vozidla tachografu, prehľad denných aktivít, udalosti a poruchy zaznamenané tachografom.

Cena s DPH: 446.4
Cena bez DPH: 372.00
poc. kusov:
 
CarTrackerDigitalExtendEdition a DigiVU+
Pre malé firmy, kde je častá migrácia vodičov .Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie + datový kľúč digi VU+ ktorý umožňuje sťahovanie dát z tachografu ako aj sťahovanie dát z karty vodiča mimo kancelárie. Bez obmedzenia počtu vodičov a vozidiel, Tlač priestupkov za akékoľvek obdobie, Identifikácia a tlač nočnej práce, Potvrdenie o činnosti, Podrobné údaje z dát vozidla tachografu, Prehľad denných aktivít, Udalosti a poruchy zaznamenané tachografom.

Cena s DPH: 492
Cena bez DPH: 410.00
poc. kusov:
CarTrackerDigitalExtendEdition a D_Box2
Pre malé firmy , kde je častá migrácia vodičov .Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie + mobilná čítačka D-Box2 umožňuje sťahovanie dát z tachografu ako aj z karty vodiča mimo kancelárie. Bez obmedzenia počtu vodičov a vozidiel, Tlač priestupkov za akékoľvek obdobie, Identifikácia a tlač nočnej práce, Potvrdenie o činnosti, Podrobné údaje z dát vozidla tachografu, Prehľad denných aktivít, Udalosti a poruchy zaznamenané tachografom.

Cena s DPH: 462
Cena bez DPH: 385.00
poc. kusov:
 
CarTrackerDigital8DriverEdition
Pre malé firmy s malým počtom vodičov, maximálne 8 .Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie bez zariadenia na sťahovanie dát z tachografu Sťahuje karty pre 8 vodičov . Pri načítaní 9-teho sa pýta, ktorého z doterajších vodičov možno vymazať.Vymazanie vodiča je nezvratné. Počet vozidiel nie je obmedzený.Súbory sa uložia, ale zobrazenie je obmedzené na grafický kalendár. Tlač údajov vozidla nie je možná. Tlač priestupkov za posledných 28 dní. Identifikácia a tlač nočnej práce.

Cena s DPH: 115.2
Cena bez DPH: 96.00
poc. kusov:
CarTrackerDigital8DriverEdition a DigiVU
Pre malé firmy s malým počtom vodičov, maximálne 8.Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie + datový kľúč digi VU určený na sťahovanie dát z tachografu Sťahuje karty pre 8 vodičov . Pri načítaní 9-teho sa pýta, ktorého z doterajších vodičov možno vymazať.Vymazanie vodiča je nezvratné. Počet vozidiel nie je obmedzený.Súbory sa uložia, ale zobrazenie je obmedzené na grafický kalendár.tlač údajov vozidla nie je možná. Tlač priestupkov za posledných 28 dní. Identifikácia a tlač nočnej práce.

Cena s DPH: 321.6
Cena bez DPH: 268.00
poc. kusov:
 
CarTrackerDigital8DriverEdition a DigVU+
Pre malé firmy s malým počtom vodičov, maximálne 8. Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie + datový kľúč digi VU+ ktorý umožňuje sťahovanie dát z tachografu ako aj sťahovanie dát z karty vodiča mimo kancelárie Sťahuje karty pre 8 vodičov . Pri načítaní 9-teho sa pýta, ktorého z doterajších vodičov možno vymazať.Vymazanie vodiča je nezvratné. Počet vozidiel nie je obmedzený.Súbory sa uložia, ale zobrazenie je obmedzené na grafický kalendár.tlač údajov vozidla nie je možná. Tlač priestupkov za posledných 28 dní. Identifikácia a tlač nočnej práce.

Cena s DPH: 379.2
Cena bez DPH: 316.00
poc. kusov:
CarTrackerDigital8DriverEdition a D_Box2
Pre malé firmy s malým počtom vodičov, maximálne 8.Súčasťou je čítačka kariet,licenčný kľúč s obsahom licencie a inštalácie + mobilná čítačka D-Box2 ktorá umožňuje sťahovanie dát z tachografu ako aj z karty vodiča mimo kancelárie. Sťahuje karty pre 8 vodičov . Pri načítaní 9-teho sa pýta, ktorého z doterajších vodičov možno vymazať.Vymazanie vodiča je nezvratné. Počet vozidiel nie je obmedzený.Súbory sa uložia, ale zobrazenie je obmedzené na grafický kalendár.tlač údajov vozidla nie je možná. Tlač priestupkov za posledných 28 dní. Identifikácia a tlač nočnej práce.

Cena s DPH: 349.2
Cena bez DPH: 291.00
poc. kusov:
 
©2017 TACHO, s.r.o.