Logo
TACHO s.r.o. - naša ponuka služieb

Vzhľadom na rozhodnutie EHS a zosúladenie našej legislatívy s legislatívou EÚ všetky vozidlá zakúpené po 1.5.2006 v SR, ktoré boli vybavované analógovým tachografom, budú povinne vybavené digitálnym tachografom.
Analógový tachograf má teda nového nástupcu - Tachograf digitálny.

Práve z tohto dôvodu spoločnosť TACHO ponúka dopravným spoločnostiam pomocnú ruku organizáciou školení, ktoré napomôžu manažérom, vodičom autobusov, kamiónov a ostatných nákladných vozidiel oboznámiť sa s obsluhou digitálneho tachografu, s jeho funkcionalitou, spôsobom práce, povinnosťami zainteresovaných osôb a zmenami, ktoré so sebou toto nové zariadenie prináša.

Školenie je v rozsahu 3-4 hodiny podľa potreby. Minimálny počet účastníkov školenia je 5, kedy suma za jednu osobu predstavuje hodnotu 34,- €, čo pri hodinovej sadzbe predstavuje sumu od 8.3,- €.

  • Pri počte účastníkov 6-9 suma za jednu osobu predstavuje hodnotu 30,- €, čo pri hodinovej sadzbe predstavuje sumu od 7.5,- €.
  • Pri počte účastníkov 10 - 15 suma za jednu osobu predstavuje hodnotu 26.7,- €, čo pri hodinovej sadzbe predstavuje sumu od 6.7,- €.
  • Pri počte účastníkov 16 a viac suma za jednu osobu predstavuje hodnotu 23.4,- €, čo pri hodinovej sadzbe predstavuje sumu od 5.85,- €.
  • Školenie manažérov na jednu osobu predstavuje 83,- €.

V mimoriadnych prípadoch sa dá dohodnúť i nižší počet účastníkov ako 5, ale vtedy zase narastá hodinová sadzba.

Popis tachografu
©2017 TACHO, s.r.o.