Logo
TACHO s.r.o. - naša ponuka služieb
TACHO s.r.o. - ¹koliace materiály pre tachografy

Práca s digitálnymi tachografmi je koncepčne výrazne odlišná od práce s analógovými tachografmi.
Preto SIEMENS VDO v spolupráci s profesionálmi z oblasti tvorby školiacich materiálov spracovali pre školiace účely vodičov a manažérov dopráv virtuálne školiace CD disky, ozvučili ich a preložili aj do českého jazyka.
Pomocou týchto školiacich pomôcok je možné sa relatívne detailne oboznámiť s celou problematikou týkajúcou sa digitálnych tachografov.

Pre vodičov

©koliace CD pre vodièov

I keď sú k digitálnym tachografom dodávané príručky a manuály,
odporúča sa virtuálne štúdium pomocou školiacich CD,
pretože sú v nich vysvetlené aj tie postupy, ktoré sa neuvádzajú v návodoch.

Pre manažérov dopravy

©koliace CD pre mana¾érov

©2017 TACHO, s.r.o.