Logo
TACHO s.r.o. - naša ponuka služieb

Firma TACHO ponúka nasledovné služby v oblasti tachografov:

  • prvotná aktivácia tachografov (uvedenie digitálnych tachografov z výroby do prevádzky) vrátane ich prvotného overenia
  • následné overenie tachografov (po 2 rokoch a po oprave)
  • sťahovanie údajov z digitálneho tachografu
  • predaj spotrebného materiálu, náhradných dielov a príslušenstva
  • predaj softvéru a hardvéru na sťahovanie, spracovanie a archiváciu dát z tachografov a čipových kariet
  • sťahovanie a archivácia dát z kariet vodičov
  • vybavovanie žiadostí o tachografové karty
  • školenia vodičov a manažérov

 

©2017 TACHO, s.r.o.