Logo
TACHO s.r.o. - o tachografoch

Tachograf je kontrolný merací prístroj, ktorý:


- musí byť pevne spojený s motorovým vozidlom
- indikuje a zároveň zaznamenáva okamžitú rýchlosť motorového vozidla za súčasného merania času
- indikuje a zároveň zaznamenáva prejdenú vzdialenosť motorového vozidla za súčasného merania času
- zaznamenáva aj ďalšie nevyhnutné údaje za súčasného merania času, ako:
  • čas jazdy
  • čas prestávky/odpočinku
  • čas pohotovosti
  • čas ostatných prác
- zaznamenáva (prípadne aj indikuje) aj ďalšie doplnkové údaje za súčasného merania času, ako napr. otáčky alebo jeden prídavný záznam (napr. spotrebu paliva)
Komponenty digitálneho tachografu


V súčasnosti môžeme nájsť v automobiloch tachografy od 3 rôznych výrobcov v rôznych vyhotoveniach. Nové vozidlá zaradené do prevádzky po 1.6.2006 sú zo zákona vybavené digitálnymi tachografmi. V praxi popri nich zozstávajú v užívaní mechanické a elektronické analógové tachografy.

Analógové tachografy starších typov majú kruhový tvar a integrovaný rýchlomer. Umiestnené bývajú v prístrojovej doske vodiča ako rýchlomer. Novšie typy majú tvar a rozmery autorádia - tzv. rádioformát. Tie sa už môžu umiestòovať aj mimo prístrojovej dosky, v ktorej je rýchlomer samostatne zabudovaný. Na záznam údajov používajú papierové tachografové kotúče.

Digitálne tachografy majú tvar a rozmery autorádia. Obsahujú na prednej strane displej,ovládacie tlačítka a otvory pre dve čipové karty. Obsahujú zabudovanú termotlačiareň na papierové rolky. Na zaznamenávanie údajov o prevádzke vozidla využívajú integrovanú pamäť tachografu a na záznamy o činnosti vodiča používajú kartu vodiča. Zaznamenané údaje je možné tachografom vytlačiť na termopapier vo forme rolky. Tieto výtlačky sú však len informatívne a nemožno ich použiť na archivačné účely. Pre účel archivácie sa musia dáta previesť do počítača a archivovať v elektronickej forme napr. na CD nosičoch.Vnútorná pamäť tachografu má kapacitu 365 jazdených dní. Potom sa najstaršie údaje prepisujú novými. Kapacita karty vodiša je 28 jazdených dní. Preto zo zákona vyplýva povinnosť načítať a archivovať údaje z kariet vodičov najneskôr každých 28 kalendárnych dní a pamäť tachografu najneskôr každých 90 dní.
©2017 TACHO, s.r.o.