Logo
TACHO s.r.o. - o tachografoch

Na našich cestách sa môžeme stretnúť najčastejšie s týmito druhmi tachografov:


Značka Typ Popis Obrázok
ACTIA 028 elektronický tachograf,osadený v zornom poli prístrojovej dosky vodiča
L2000 digitálny tachograf rádioformátu, osadený aj mimo prístrojovej dosky vodiča
MOTOMER EGK - 100 elektronický tachograf integrovaný v prístrojovej doske
SIEMENS TCO 1311 mechanický tachograf, osadený v zornom poli prístrojovej dosky vodiča.
Ide o kontrolné zariadenie v mechanickom prevedení s elektrickými hodinami, ktoré sa postupne nahrádzalo elektronickým kontrolným zariadením typu KTCO 1318. Jeho výroba skončila cca v roku 1999. V súčasnosti sa prevádzkuje už len v starších motorových vozidlách.
TCO 1314 elektronický tachograf, osadený v zornom poli prístrojovej dosky vodiča.
Prvý elektronický tachograf Siemens. V podstate prerobený mechanický TCO 1311 na Elektronický.
KTCO 1318 elektronický tachograf guľatý ,osadený v zornom poli prístrojovej dosky vodiča
Ide o najrozšírenejšiu typovú radu kontrolného zariadenia, z ktorého sa od roku 1984 vyrobilo viac ako 8 mil. kusov. Od roku 1999 sa v prvovýrobe a pri dodatočnej montáži postupne nahrádza modulárnym analógovým elektronickým tachografom typovej rady MTCO 1324.
FTCO 1319 elektronický tachograf plochý
Ide o kontrolné zariadenie, ktoré sa od ostatných typov elektronických tachografov líši tým, že tachografové krúžky si automaticky zasúva a vysúva cez dva otvory nachádzajúce s v jeho čelnej spodnej časti. Dodával sa iba do prvovýroby motorových vozidiel v prevedení automatik pre dvoch vodičov.
MTCO 1324 elektronický tachograf rádioformátu, osadený aj mimo prístrojovú dosku vodiča
DTCO 1381 digitálny tachograf rádioformátu ,osadený aj mimo prístrojovej dosky vodiča
STONERIDGE / VEEDER ROOT VR 8400 elektronický tachograf, ,osadený v zornom poli prístrojovej dosky vodiča
VR 2400 elektronický tachograf rádioformátu, môže byť osadený aj mimo prístrojovú dosku vodiča
SE 5000 digitálny tachograf rádioformátu, môže byť osadený aj mimo prístrojovú dosku vodiča
©2017 TACHO, s.r.o.