Logo
TACHO s.r.o. - o tachografoch

Podľa vyhlášky č. 561/2006 Európskej rady
je firma, prevádzkujúca automobily s digitálnymi tachografmi,
povinná dáta z tachografov a kariet vodičov sťahovať, archivovať a vyhodnocovať
(priestupky vodičov a k ním protokoly).


Softvér k tachografom Údaje zaznamenané digitálnym tachografom na karte vodiča a v pamäti tachografu je potrebné podľa horeuvedenej legislativy prekopírovať (stiahnuť) do počítača. Tento úkon vygeneruje v počítači dátové súbory,ktoré sa musia archivovať 2 roky. Je to náhrada archivácie tachokotúčikov. Na tento účel je potrebné, aby prevádzkovateľ dopravnej spoločnosti vlastnil software a technické zariadenie, ktoré je špeciálne určené na tento účel.
Sťahovanie údajov z tachografu

Dnes existuje viac možností, z ktorých sa dá vybrať optimálne riešenie s pohladu funkčnosti ale aj ceny. Ponuku našej firmy nájdete v sekcii "Naša ponuka > Predaj softvéru"

 

 

 

©2017 TACHO, s.r.o.